amsdesign.dk© 2011

 

Kurser

 

Maler kurser

2004                   Margit Peters, Vejen

2005                   Margit Peters, Vejen

2008                   Merete Skøtt, Haderslev

2009                   Merete Skøtt, Haderslev

2010                   Merete Skøtt, Haderslev

 

Glas kurser

Fra 2006 - 2011   Deltaget i mindst 20 kurser på VUC i Kolding hos Lone Rask

 

Pileflet kurser

2005                   Lone Rask

 

Gummitaske kursus

2010                   lørdags kursus i Rødekro

 

Messer:

2010 - juni          Malernes dag på Tørning Mølle

2011 - juli           Malernes dag på Thurø Stuen, Thurø

2010 - okt.          Julemesse i Bevtoft

2010 - nov.         Julemesse på Tørnning Mølle

2011 - juni          Malernes dag på Tørning Mølle

2011 - nov.         Julemesse Gram Slot

2011 - nov.         Julemesse Tørning Mølle

2011 - nov.         Julemesse i Bevtoft

 

Kommende messer:

2012 - april         Havemesse på Gram Slot

2012 - sep.         Høstmarked på Gram Slot

2012 - nov.         Julemarked på Gram Slot

2012 - nov.         Julemarked på Tørning Mølle

 

 

Udstillinger

 

Udstilling »

Udstilling på Sparekassen Svendborg, filial Thurø fra 1. marts til 31. maj 2011.

 

Udstilling »

Udstilling hos Salon Hairstyle ved Gitte Pedersen, Bevtoft fra 1. oktober 2011.

 

 

Udstilling

BASF A/S

6230  Rødekro

01.02-31.08.2011

 

 

 

Udstillinger

 

Udstilling »

Tørning Mølle 1. september til 31. december 2011.

.